อกธรณี
General

อกธรณี

อกธรณี คลิปละครย้อนหลัง เรื่องย่ออกธรณี

อกธรณี

เรื่องย่ออกธรณี

ละครย้อนหลัง เสียงกลองโพนเร้าใจแว่วนำมา แล้วสักครู่จึงมีเสียงตะโกนบอกต่อๆ กันว่า  “นมพระมาแล้ว….    นมพระมาแล้ว….” ผู้คนมากมายที่มุงแน่นอยู่ตลอดแนวถนนราชดำเนิน ต่างไหวตัวคึกคัก จากนั้นขบวนชักพระอันเป็นประเพณีสำคัญประเพณีหนึ่งของจังหวัดนครศรีธรรมราช ก็ปรากฏแก่สายตา ทุกขบวนมุ่งสู่สนามหน้าเมือง แต่ละขบวนตกแต่งประชันกันอย่างสุดฝีมือ ดูละครย้อนหลัง 
ปิดความเห็น บน อกธรณี